Archive for the ‘Maszyny rolnicze’ Category

Agrowłóknina

Na polskim rynku dostępnych jest kilka typów agrowłókniny, o różnej grubości i kolorze. Warto zatem przed jej zakupem dowiedzieć się która agrowłóknina do czego służy.

Agrowłóknina wytwarzana jest z włókien polipropylenowych i charakteryzuje się nieregularną strukturą z odciśniętymi rowkami. Dzięki temu jest lepsza cyrkulacja powietrza i przepływ wody. Najczęściej stosowana jest w celu ochrony roślin lub przyśpieszenia ich wzrostu.

Wyróżnia się dwa rodzaje agrowłóknin: do okrywania oraz osłaniania roślin i do ściółkowania gleby. Ze względu na ich zastosowanie można je wykorzystać w ogrodach, na polach, tunelach foliowych oraz w nieogrzewanych szklarniach. Co najważniejsze nie ma znaczenia, którą stroną założymy agrowłókninę. W każdym przypadku po rozłożeniu spełni ona swoje zadanie. Agrowłókninę można rozkładać mechanicznie lub ręcznie. Należy jedynie pamiętać o tym, aby nie była ona zbyt napięta lub zbyt luźna. Powinna być rozłożona w taki sposób, aby mogła rosnąć wraz z roślinami, które się pod nią znajdują.

Internetowa Giełda Rolna

Internetowa Giełda Rolna jest stroną internetową, której głównym celem jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wymiany towarów związanych z rolnictwem. To tu można kupić różnego rodzaju warzywa, owoce, zboża czy przetwory. firmy związane z branżą rolniczą wystawiają tu także ogłoszenia dotyczące handlu maszynami rolniczymi. Poza tym można tu znaleźć również towary typu nabiał czy jajka. Internetowa Giełda Rolna służy przede wszystkim osobom zajmującym się hodowlą i uprawą roślin. Ceny produktów są aktualizowane bardzo często, więc można tu zaopatrzyć się w najtańszy towar, jak i sprzedać swoje usługi lub produkty. Aby posługiwać się jak najsprawniej informacjami zawartymi na omawianej stronie administratorzy Giełdy dodali poradnik dla użytkowników, w którym są zamieszczone niezbędne kwestie dotyczące zamieszczania ogłoszeń i ogólnie korzystania ze strony. Poza tym Internetowa Giełda Rolna posiada również forum, na którym użytkownicy swobodnie mogą wymieniać się przydatnymi informacjami.

Sprzęt rolniczy

Wyjeżdżając na wieś, przeprowadzając się tam na stałe, musimy pomyśleć o tym z czego chcemy się utrzymywać. Jeśli wieś, położona jest blisko miasta, możemy bez problemu dojeżdżać do miasta i tam pracować. Jeśli jednak, wieś jest sporo oddalona i nie będziemy mieć możliwości dojazdu do pracy, trzeba będzie wymyślić inny sposób na swoje życie. Dobrym pomysłem jest założenie gospodarstwa agroturystycznego i hodowania własnych roślin, zwierząt, abyśmy byli samowystarczalni. Warto, zainwestować w stodoły, kurniki czyli miejsca, gdzie będą trzymane nasze zwierzęta. Do gospodarstwa agroturystycznego, musimy miedz również wystarczającą liczbę pokojów  w naszym domu, aby mogło z nami zamieszkać jak największa ilość gości, szczególnie w okresie wakacyjnym. Jeśli chcemy uprawiać rośliny, musimy zakupić Sprzęt rolniczy. Bez niego, ciężko nam będzie cokolwiek wyhodować, a dobrze jest uprawiać rośliny na większą skalę, jeśli mamy sporo hektarów ziemi, aby później czerpać zyski i je sprzedawać ludziom.

Pasze dla zwierząt

Mieszkając na wsi, hodując zwierzęta zagrodowe, powinniśmy pamiętać, aby kupować tylko najlepsze pasze dla zwierząt. To od nas zależy, co nasze zwierzaki będą jadły. Na pewno każdy rodzic, chce dbać o swoje dzieci. A to przecież one, będą później jadły na przykład kotleta czy jajecznicę na śniadanie. Jeśli chcemy mieć jak najlepszej jakości jajka czy mięso, musimy pamiętać, jak ważna jest dieta naszych zwierząt. Już od dawna, wiadomo jest,że jedzenie na wsi jest najlepsze. Zwierzęta, nie są zamykane w klatkach. Krowa pasie się i je same rośliny, nie dostaje żadnych innych dziwnych specyfików. Kury chodzą również wolno, przez to są szczęśliwsze a ich mięso jest także przez to lepsze. Jeśli, będziemy dbali odpowiednio o zwierzęta gospodarcze, one wynagrodzą nam to dobrymi produktami. To samo powinno się tyczyć zakładów wytwórczych, gdzie jest masa krów. Jednak u nas o zwierzęta się nie dba, przez co w sklepach dostajemy nie zbyt dobre jajka, mięsa czy inne produkty. Wszystko wytwarza się tylko dla jak największego zysku,

Deszczowanie nawożące

Innym zastosowaniem deszczowni jest rozprowadzanie po polu nawozów mineralnych lub organicznych. W tym celu deszczownie wyposaża się w urządzenia dodatkowe, służące do wprowadzania do wody roztworu nawozów mineralnych lub gnojówki. Zastosowanie takiego sposobu rozprowadzania nawozów zwiększa wartość pokarmową nawozów oraz pozwala nawozić rolę w ciągu całego okresu wegetacyjnego roślin — nie powodując ich niszczenia lub uszkadzania. Podobne znaczenie ma wykorzystanie ścieków do nawożenia pól za pośrednictwem instalacji nawadniających. Przy rozprowadzaniu nawozów mineralnych lub gnojówki za pomocą wody zraszającej deszczownie wyposaża się w specjalne mieszalniki, w których stosuje się układy szeregowe, bocznikowe lub smoczki zasysające, które mieszają roztwory nawozów z wodą. *Do rozprowadzania mieszaniny nawozów z wodą stosuje się specjalne zraszacze nawożące, na wózkach, które łączy się obrotowo z centralnym hydrantem. Głowica zraszająca jest umieszczona obrotowo na wózku, co umożliwia skierowanie strumienia w sposób umożliwiający równomierne zraszanie powierzchni. W otworze dyszy znajduje się przepustnica służąca do regulacji wielkości strumienia. Przy nawożeniu zraszającym roślin głęboko ukorzenionych stosuje się dość wysokie dawki opadu, rzędu 15 do 20 mm, a roztwory nawozowe o koncentracji 3 do 6%. Można by jeszcze wymienić cały szereg innych zastosowań deszczowni. Deszczownie zwilżają glebę przed siewem, ułatwiają proces siewu lub sadzenia i przyspieszają wschody, zwilżają glebę w okresie wykopków buraków czy ziemniaków, ułatwiają wydobywanie roślin z gleby i zmniejszają straty z powodu nie wykopanych lub uszkodzonych korzeni, jak również zwalczają szkodniki i choroby roślin za pomocą zraszaczy zasilanych odpowiednimi roztworami trującymi. Odmienny zakres zastosowania stanowią prace gospodarcze przy użyciu agregatu pompowego deszczowni, np. napełnianie poideł dla bydła, gaszenie pożarów itp. Warunkiem takiego wykorzystania agregatu deszczowni jest posiadanie odpowiednich źródeł lub zasobników wody w gospodarstwie lub jego sąsiedztwie.

Zabezpieczenie roślin przed przymrozkami

W okresie wiosennym, a zwłaszcza w okresie kwitnienia sadów i niektórych roślin, zdarzają się nocne przymrozki przygruntowe powodujące niszczenie kwiatostanu roślin, a tym samym i przyszłych plonów. Najbardziej odporne na przymrozki nocne są dopiero rozwijające się pączki. W miarę rozkwitania odporność ta maleje i jest mniejsza dla kwiatów, a jeszcze mniejsza dla zawiązków owoców. Jedną z głównych przyczyn występowania przymrozków przygruntowych jest wypromieniowanie ciepła przez ziemię podczas pogodnej nocy, co powoduje największą obniżkę temperatury otoczenia nad ranem. Rozkład temperatur w glebie i powietrzu zmienia się w ciągu doby i jest inny w ciągu dnia, gdy pochłaniająca promieniowanie powierzchnia ziemi przyjmuje ciepło, a inny w ciągu nocy, gdy promieniująca ziemia oddaje ciepło. Wielkość przygruntowego przymrozku zależy również od rodzaju powierzchni gleby. Izolowana ściółką gleba nie traci ciepła, nie ogrzewa powietrza, przymrozek będzie więc tu największy. Gleba ubita łatwo przewodzi ciepło i przekazuje je otaczającej atmosferze, wobec czego przymrozek może nad ubitą glebą nie wystąpić. Na terenach falistych spływ zimnego powietrza ze zboczy do dolin pogłębia niebezpieczeństwo występowania przymrozków nocnych. W dolinach leżących u stóp dużych zboczy, w wielkich basenach obniżka temperatury może być większa niż w dolinach leżących u stóp małych zboczy — w małych basenach. Powietrze chłodne zatrzymuje się nieruchomo we wgłębieniach terenowych. Posługując się psychrometrem można przewidzieć prawdopodobieństwo występowania nocnych przymrozków. Po odczytaniu temperatur z termometru suchego i mokrego ustawionych na wysokości 1 m nad ziemią można, posługując się nomo- gramem, ustalić prawdopodobieństwo występowania przymrozków. W przypadku ustalenia, że przymrozek jest prawdopodobny (lub pewny) można zastosować jeden ze sposobów zapobiegania występowaniu przymrozków przygruntowych. Zadymianie powietrza wytwornicami mgły-dymu zmniejsza promieniowanie ziemi, a tym samym zmniejsza stratę ciepła. Przetłaczanie zimniejszego powietrza z wyższych warstw atmosfery daje również dobry wynik, wymaga jednak kosztownych instalacji. Przymrozkom zapobiega bardzo skutecznie stosowanie deszczowania, ponieważ wykorzystuje się do tego celu ciepło wydzielane przez zamarzającą w powietrzu i na roślinach wodę. Przy zamarzaniu każdego litra wody wydziela się 80 kcal ciepła. Warunkiem zabezpieczenia przed przymrozkiem jest zapewnienie ciągłości zraszania; dopuszczalne są jedynie kilkunastominutowe przerwy. Działanie ochronne deszczowania może być skuteczne w zakresie temperatur 5—10° C. Zabezpieczenie przed przymrozkami jest jednym z ważnych dodatkowych zastosowań deszczowni. Podczas ochronnego deszczowania wielkość opadu dla wczesnych ziemniaków i truskawek powinna wynosić około 2 mm/godz, dla drzew owocowych 3—4 mm/godz. Dla roślin wrażliwych na intensywne opady dawki muszą być mniejsze. Do zabezpieczania roślin przed przymrozkami stosuje się również płomieniowe podgrzewacze opalane ropą lub olejem gazowym. Podgrzewacz płomieniowy przyczynia się nie tylko do podniesienia temperatury otoczenia dzięki wydzielaniu określonej ilości ciepła, lecz również wywołuje ruch konwekcyjny powietrza powodujący spływanie ku dołowi cieplejszego powietrza z wyższych warstw atmosfery.

Nawadnianie ogrodów za pomocą technologicznych procesów

Proces technologiczny nawadniania, wykonywany w warunkach prymitywnych i na małych obszarach, jak podlewanie ręczną polewaczką, może być mechanizowany w całości lub częściowo. Przy większych odległościach i braku sieci rurociągów najważniejszą rolę odgrywa transport wody, wykonywany za pomocą beczkowozów o uciągu konnym lub ciągnikowym, co daje odpowiednio drugi lub trzeci stopień mechanizacji. Przy zastosowaniu deszczowni z siecią rurociągów, sam proces deszczowania zostaje zmechanizowany i zautomatyzowany w wysokim stopniu. .Jednakże pełne zmechanizowanie całego procesu przy zastosowaniu deszczowni niestałych nastręcza nadal trudności ze względu na pracochłonność instalowania i przenoszenia rur. Wysoko zmechanizowane cysterny do transportu wody są wyposażone w urządzenia do napełniania, a niekiedy i do rozprowadzania wody, co pozwala na znaczne zmniejszenie pracochłonności technologicznej procesu. Zależność pomiędzy pracochłonnością procesu a wielkością wskaźnika mechanizacji przedstawiono na wykresie. Z wykresu wynika, że wraz ze wzrostem stopnia mechanizacji, a tym samym i wskaźnika mechanizacji maleje nie tylko nakład robocizny ręcznej, ale i nakład na prace maszynowe, dzięki większej sprawności bardziej zmechanizowanych urządzeń.

Organizacja pracy przy nawadnianiu i zraszaniu

Właściwe rozmieszczenie zraszaczy na polu ma duży wpływ na koszt zraszania oraz zużycie wody, pozwalając wydatnie zmniejszyć liczbę podwójnie zraszanych powierzchni oraz zmniejszyć nakład pracy przy układaniu i rozbieraniu rurociągów przenośnych. Spośród różnych stosowanych układów rozmieszczenia zraszaczy najczęściej spotyka się układ w kwadraty oraz układ w trójkąty równoboczne. Układ w kwadraty stosuje się rzadziej, gdyż w układzie tym podwójnie zraszane powierzchnie wynoszą około 57% powierzchni zraszanych kwadratów. W układzie w trójkąty równoboczne procent powierzchni podwójnie zraszanych jest znacznie mniejszy i wynosi około 20 w stosunku do powierzchni zraszanych w kształcie koła. Wobec mniejszej intensywności zraszania na obwodzie zraszanego koła, przy ustalaniu rozkładu zraszaczy przyjmuje się praktyczny zasięg zraszacza równy 0,9 teoretycznego zasięgu. Powierzchnia zraszania przy układzie zraszaczy w kwadraty wynosi 2 R2, a przy układzie w trójkąty równoboczne 2,6 R2. Odległość poszczególnych zraszaczy w rzędach wynosi 1,73 R (R oznacza katalogowy zasięg zraszacza), odległość zaś rzędów zraszaczy wynosi 1,42 R dla układu w trójkąty równoboczne, a dla układu w kwadraty odstępy w rzędachi odległość rzędów wynoszą 1,49 R. Stosuje się następujące odstępy między zraszaczami na przewodach przenośnych oraz odległości między przewodami : przy średnicy dyszy 3,7 do 5 mm 18X18 lub 18 X24 m, przy średnicy dyszy 6 do 7 mm 18X24 lub 24 X24 m, przy średnicy dyszy 9 do 11 mm 24X24 lub 30 X30 m, przy średnicy dyszy 14 do 16 mm 30X36 lub 36 X44 m, przy średnicy dyszy 16 do 20 mm 36X24 lub 48 X48 m.

Deszczownia obrotowa

Deszczownia obrotowa umiejscowiona składa się z 10 do 20 ogniw każde długości 30 m, podwieszonych na wspornikach samobieżnych wózków. Woda jest doprowadzana rurociągiem do hydrantu stanowiącego oś obrotu deszczowni. Deszczownia porusza się samoczynnie napędzana silnikami hydraulicznymi tłokowymi, działającymi pod wpływem ciśnienia wody. Deszczownia wykonuje 1 obrót na 7 do 10 dni. Synchronizację ruchu poszczególnych napędzanych wózków zapewniają specjalne mechanizmy. W celu zwiększenia szerokości roboczej skrajne wózki są wyposażone w dysze dalekiego zasięgu.

Pompy wirnikowe (rotodynamiczne)

Pompy wirnikowe (rotodynamiczne) stosowane są najczęściej w urządzeniach do zraszania. Dzięki prostej budowie pompy wirnikowe są tańsze, lżejsze i mniej wrażliwe na uszkodzenia. Pompy wirnikowe łączy się najczęściej bezpośrednio z silnikiem elektrycznym za pomocą sprzęgieł elastycznych bez stosowania dodatkowych przekładni. Pompy takie stosowane są w instalacjach do nawadniania jako agregaty naziemne oraz jako pompy głębinowe — umieszczone w studniach. Do tzw. „zalewania” pomp wirnikowych stosuje się w agregatach pompowych pompy pomocnicze skrzydełkowe napędzane ręcznie. Zapotrzebowanie mocy do napędu pompy oblicza się według następującego wzoru:N=Q*H/75*n [KM] gdzie: N — moc potrzebna do napędu pompy w [KM], Q — wydajność pompy w [dcm3/sek], — manometryczna wysokość podnoszenia w metrach słupa wody, n — współczynnik sprawności pompy, który wynosi od 0,6 do 0,9 w zależności od rodzaju pompy, wielkości, jakości wykonania itp. W zależności od wydatku pompy zmienia się zarówno ciśnienie, jak i zapotrzebowanie mocy oraz sprawność pompy. Dla każdej pompy istnieje pewien zakres optymalnych warunków jej pracy. Woda dopływa do pompy przewodem ssącym, którego lej wlotowy powinien być odpowiednio ukształtowany w celu uzyskania prawidłowego dopływu wody. Przewód ssący powinien być możliwie krótki i wykonany bez zbędnych załamań. Pompy instaluje się jako stałe; stosuje się też agregaty ruchome, wykorzystujące zwykle ciągnik jako źródło napędu. Agregaty tego rodzaju wykonuje się zarówno jako nabudowane na ciągniku, jak i zawieszane lub doczepiane do napędzających je ciągników. Instalacja przewodów rurowych obejmuje rurociągi stałe, najczęściej podziemne, i rurociągi przenośne — nadziemne.