Organizacja pracy przy nawadnianiu i zraszaniu

Właściwe rozmieszczenie zraszaczy na polu ma duży wpływ na koszt zraszania oraz zużycie wody, pozwalając wydatnie zmniejszyć liczbę podwójnie zraszanych powierzchni oraz zmniejszyć nakład pracy przy układaniu i rozbieraniu rurociągów przenośnych. Spośród różnych stosowanych układów rozmieszczenia zraszaczy najczęściej spotyka się układ w kwadraty oraz układ w trójkąty równoboczne. Układ w kwadraty stosuje się rzadziej, gdyż w układzie tym podwójnie zraszane powierzchnie wynoszą około 57% powierzchni zraszanych kwadratów. W układzie w trójkąty równoboczne procent powierzchni podwójnie zraszanych jest znacznie mniejszy i wynosi około 20 w stosunku do powierzchni zraszanych w kształcie koła. Wobec mniejszej intensywności zraszania na obwodzie zraszanego koła, przy ustalaniu rozkładu zraszaczy przyjmuje się praktyczny zasięg zraszacza równy 0,9 teoretycznego zasięgu. Powierzchnia zraszania przy układzie zraszaczy w kwadraty wynosi 2 R2, a przy układzie w trójkąty równoboczne 2,6 R2. Odległość poszczególnych zraszaczy w rzędach wynosi 1,73 R (R oznacza katalogowy zasięg zraszacza), odległość zaś rzędów zraszaczy wynosi 1,42 R dla układu w trójkąty równoboczne, a dla układu w kwadraty odstępy w rzędachi odległość rzędów wynoszą 1,49 R. Stosuje się następujące odstępy między zraszaczami na przewodach przenośnych oraz odległości między przewodami : przy średnicy dyszy 3,7 do 5 mm 18X18 lub 18 X24 m, przy średnicy dyszy 6 do 7 mm 18X24 lub 24 X24 m, przy średnicy dyszy 9 do 11 mm 24X24 lub 30 X30 m, przy średnicy dyszy 14 do 16 mm 30X36 lub 36 X44 m, przy średnicy dyszy 16 do 20 mm 36X24 lub 48 X48 m.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply